Акція Таврия В - 21.12.2018 - 15.01.2019 - стор. 3 - ВЖЕ НЕ ДІЙСНИЙ

Акція Таврия В - 21.12.2018 - 15.01.2019 - стор. 3 - ВЖЕ НЕ ДІЙСНИЙ

1 3
Акція Таврия В - 21.12.2018 - 15.01.2019. Сторінка 3.
1 3

Перегляньте каталог магазину Таврия В, дійсний з 21.12.2018 по 15.01.2019, щоб ознайомитися з найсвіжішими акціями. На 3 сторінках чинного каталогу ви знайдете найкращі товари з категорії Гіпермаркети та cупермаркети. Якщо ви хочете заощадити гроші під час наступної поїздки за товарами у магазин Таврия В, не забудьте переглянути весь каталог з першої до останньої 3 сторінки. Купляйте товари розумно! Бажаєте заощадити кошти на наступній поїздці за покупками у магазин Таврия В? Перегляньте останній каталог, в якому зібрані шалені знижки на товари. Заходьте на розділі Моя Акція щодня, щоб не проґавити нові найвигідніші акційні пропозиції від улюблених роздрібних продавців.

"АЛКОҒОЛЬ, ПОВЕРТАЕМО 40 ПОВЕРТАЕМО noREPTAEMO ПОВЕРТАЕМО 50 00 % 50O00 500 не тамва Жабсрие ГРН. DAPTIT ГРН. ГРН. Bud вu НА ВАш Ракинок Кленер Бонус RA PARYHON КаезерБонус нA ВАШ РАХУнок FAM PAХУном A Клевербонус КлеверБонус? Вино ТМ «Натонення Каберне Пиво тм «Бад Вино ТМ «Натхнення» Ведмежа кров Злчервоне н/сух. Вино ТM «Натхнення» 0.5 ж6 6/алк /скло Тамянна 3 л біле н/сол Злчервоне сух noBEPTAEM0 noBEPTAEMO 45 00 43 00 50% 00 40 00 Culapgone А EAL SHUSTOFI ГРН. ГРН. ГРН. ГРН. SHUSTOFF МА ВAРАКУно на Аш РАунон HALAW FARYHO ВАШРАХТНОи о Вино ТМ «Натхнення» Ноньяк Грузинсьна пегенда Хо 0,5 л Коньяк ТM «Шустов» орд нар 0,5 л 5 років Коньяк ТM «Шустов» орднар, Одесьний 4" 0.5 л Шардоне 3 л біле сухе. ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО 37 00 80 00 37 90 37 9 ПЕРВАК ГРН. ГРН. ГРН. ГРН. А ЕАШ РАХУНОК. BALA Ауноя "Коньян ТМ «Ноблево» Горілна Нова ТM «Хортишя» 1лштоф Срибна прохолода Горіпка ТM «Первак» 1л Подвйного перегону Коньвы ТМ «Коблево» 0.5n4" 0,5 n 3 NOBEPTAEM0 ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО 35 36 30 37 00 40 00 ГРН 00 моРошА гРН. ГРН. ГРН. ВтЕтре HA BAPAYTn КлеверБоло HA BAPATYN A EAш PAXУнзи КВАшЕ КлееоБонус BOSCO О Горілна ТM «Мороше» 1л Днерельна Вино iгристе Сапюте Босно Вино ігристе 0.75 n H/con Бinel con Elne о7 омeen S modoele wI PHd ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО noREPTAEMO 28 28 29 26 00 00 00 80 ГРН. rPH ГРН. ГРН. СовA нд ВAU www.o НА ВА Kacnepionve Клевео Бонус КлеверБону Вино ігристе ТM «шебсь Shabo Gold 075 a uegec FaTH/Can а лбре» нШ+бо 7aon H/CV 6ine Коньяк ТM «Нонтебель» Нaniй алкогол. Тм рое ши витрим. 055* н/су ПОВЕРТАСМО ПОВЕРТАЕМО поВЕРТАЕМо ПОВЕРТАЕМО 2640 260 2600 0 259 моРошА ПЕРВАК ГРН rPH ГРН. rPH. НА ВА Ахунон КленерБонус Кленер Бонус" КаелерБонус Кленер Бонус Напй тм «Маренгo» Anеритиво 0,75 п сол, Роневе Горіпна Нова ТM «Хортиця» 0,7 лштоф Срібна прехолода Горілна ТM «Мороша» 0,7 л Джерельна ropinwa TM lepsake 0,7л Подвійного перегону ПОВЕРТАЄМО ПОВЕРТАЕМО noREPTAEMD ПОВЕРТАЕМО 2500 2500 2500 25%00 ВОЗДУ PRIME ГРН. ГРН. ГРН. ГРН. на ваш ахуно Кленер Бонус Ksenep bouyc Kaesepbonvc КлеверБанус Шампансьне Украни ТМ «Наткнення» Горілна ТM «Хлбний Двр» 0.7л Класична пюнс Горіпа ТM «Воздух» Горіпиа ТМ «Прайм» 0.7 n Cynepiop 0,75 лнісол Кришталеве 07 n поВЕРТАЕМо ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО 23 237 70 237 2300 ГРН. ГРН. ГРН. ГРН. На ФАш РАХунох НА ВАш Рахунок Kaesepbouyc КаеверБонус КлеsерБонус КаеверБонус HonbA TMlahge Louis Tardant Коньян ТМ «Шабо» Loue Tardant VSОР О 5 л 5" Шампансьна Укдаіни ТМ Наткнення» ФБ 0,75 л Брют/ н/ссл Коньяк ТM «Коктебель» 0,5 л 3 WS 05n4 NOBEPTAEM0 ПОВЕРТАЕМО noBEPTAEMO ПОВЕРТАЕМО 210 2150 2190 2190 ГРН. ГРН. ГРН. ГРН А ВАШ РАХУнок KaeoepBouye М КлеверБо А ЕАШ КВдаАнон Knenep Borve Kesepbouyci ч Bepy TM Mapero 1n MoxiTo Вино iгристе ТМ «Меренго» В.75 л н/сол Біле/ Pоневе! н/сух. Бле Горілка Тм «Петриківсьна» Традиційна 1 л Особлива Вино ігристе Тм «Ореанда» 0,75 n 6p ine/cyx. Bine/ H/con Bine ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМ0 ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО 1900 200 1900 2100 NEPBAK ГРН. TPH. ГРН. ГРН. на EАШРАЗк в НА ВАШ а но Сснан Горілка Тм «Nemipй Ленс 0.5 л HOMBAH TM abo Lauis Tardant VS 05n3 Коньяк ТМ «Шустов» ордінар. Одесьний 3" 0,25 л Горілна ТM «Перваки 05n DogeiaHcro neperony ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО поВЕРТАЕМо noBEPTAEMO 19 18 18 00 00 90 19C 60 ГРН. ГРН. ГРН. ГРН. A TAШ FАХУНО. КлеверБонус? HA BAU FATYH Kacscobouvc А вашРАХунои Karneptiouvc Kneseobouvc Наnій лінерний тм «Натхнення» 0.7 Сатоте бил Слива Салоте чера Слива Бальзам Хербал Парк 0.5 л Haniй винний Тм «Мкадо» 0.7 л сливовий Горілка Нова ТM «Хортиця» 0,5 лшлоф Срібна прохолода черваний / сливовий білий/ вишневий ПОВЕРТАЕМ0 ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО 18 18 18 18 40 50 50 50 MOPOIA rPH. ГРН. ГРН ГРН. НА ВАШ ТАХУнок Kaesepbonve Клевер Бонс Горіпк Гор CHa сзаьна радав ино ро пи праим» ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО 1800 15 1800 18.00 ВОЗАУХ ВоздУ ГРН. ГРН. ГРН ГРН. Kaenep Bonye КлеверБонус KaenepBonyc Клевер Бонус Горілка ТM «Хлбний Дар 05 лКласична Горілка ТM «Воздух» Горілна ТM «Воздух» 0.5 л Горіна тм «Медофф» 05 л Класік 0.5 л Айс ПОВЕРТАЕМО noBEPTAEM0 ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО 14 14 14 1450 80 30 00 б ГРН rPH. "ГРН ГРН. ХлеверБону Клевербонус ХаенерБонус Клевербону BHo ipre TMebow 0,75n 6ine сух брот / н/сух. / нісол Горілка Нове Тм «Хортичяв 0.375л штоф Срібна прохолода Коньяк Napoleon Charles Lous A0.5n Бальзам Бальзам 9 Сил 05n40% ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАFМО 1400 1400 1370 1400 FPH ГРН. ГРН. ГРН. РА А ВА РАКУНOК Клевербонус Kaenepbonyc KaraepBonyc КлеверБонус" Bieo irnncre TM -Wabo 075 л Selectcoс. Биле Вино ТМ «Коблево» Бордо Мускат 0,75 л н/сол. ронев Коньяи Nacoleon Charles Lous э0,5 л Вино ігристе тм Шабо» Мускатне 0,75 сол. біле нсал. Біле ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМ0 NOBEPTAEMO 1300 1300 1300 1300 ГРН. ГРН. ГРН. ГРН. Клевер Бонус! Kaesepbonvc Кледен Бонус" Кленир Бону орE aEж Вино ігристе Тм -Одеса» 0.75 л мускатне Вино ігристе тм «Одеса» Вино iгристетм «Одеса» 0.75 л нсоя червон. Вино ігристе Тм «Одеса» 0,75 л н/сол. режн. 0,75 л нсол. поВЕРТАСма ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО 1300 1300 1300 1300 ГРН. ГРН. ГРН. ГРН. н ШРАХУНОк. КА ВАШ РАХУНОК HA BAID PAR НА ВАШРно. оDE Вино ігристе ТM «Одеса» 0.75 л сол. Золоте Вино ігристе Тм «Одеса» 0,75 л брют рож. Вино ігристе тм «Одеса» 0,75 л брют Вино iгристе Тм «Одеса» Ena pe 5ran 0.75 n 6peT fine ПОВЕРТАЕМ0 ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО 1300 13 00 1200 1190 ГРН. ГРН. ГРН. ГРН. НА ВАШ РАХУНОи. A BAI PAKYHO НА ВАШР на влш Вино ТM «Ноблево» Жозефна 9.7 лнсол. чеовон. Горілка ТM «Петриевсьмз» Традицйна 0,5 л Особлива Вино ігристе Тм -Одеса» Вино ігристе Тм «Одеса» 0,75 л н/сух 0.75 лсух. ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО 7 9 7 70 70 60 50 ПЕРВАЧОЙ ГРН. ГРН. ГРН ГРН. nenenFov ropinka TM lepea 0.25 л Подайного перегону орілка Нова ТМ «Хартица» 02 лштоф Срібна прахолода Налій алн. Аль Капоне 0.5 п Hacmesa айленд dомс Витриманий Односолодовий 0,25n 2 ПОВЕРТАЕМО ПОВЕРТАЕМО 6 5 50 ЗА 50 СЛЕЛАЕ ELN CTEAAS ЦІНОЮ ГРН. ГРН. А ВАШ РАХУМОК A BAW PAXVHO А З КАРТКОЮ Клевер Бонус" Горлка ТM «Хлбний Дар» 0.18 л Класична палій плодово-нгідний Зброджений Стигла 0.5 л Лсова Ягода Годжі Вино iігристе Тм. «Мarchezina» 0,75 лн/сол. Біле (талія) шенична (С 1Е e Вe OPTIRLR на | Р МEDOE Хorтuшя

Акції Таврия В

Найпопулярніші каталоги